Het Pareto-principe

Kent u het Pareto-principe? Dit principe is ook bekent als de 80/20 regel en gaat uit van het principe dat er altijd een verhouding bestaat van ongeveer 80 tot 20. Als u het ooit geanalyseerd hebt zult u ook merken dat 20% van uw klanten ongeveer 80% van uw omzet vertegenwoordiger, 20% van uw producten ongeveer 80% van uw totale verkoop vertegenwoordigen, enz.

Uit ervaring weten wij dat deze regel in de basis ook opgaat voor uw printvolume, namelijk dat 80% van uw prints gemaakt wordt door 20% van uw medewerkers!  U begrijpt dat het natuurlijk nooit precies 80/20 is, maar de verhouding ligt wel binnen een range van 70%-90% versus 30%-10%.

Core business

Als wij dieper inzoomen op deze 80% van het printvolume, blijkt dat deze prints gemaakt wordt in de core business van uw bedrijf. De 20% van uw medewerkers die deze prints maken zijn dus actief op de plekken waar u daadwerkelijk uw geld verdient!

Voor het bedrijf is het essentieel dat juist in deze plekken zo efficiënt en tegen zo laag mogelijk gewerkt wordt. Vraagt u zich hierbij wel eens af hoeveel tijd deze medewerkers kwijt zijn met het controleren van stapels documenten bij de printers en het sorteren van documenten van uw andere 80% medewerkers? Hoeveel kost deze tijd u wel niet?

Het Pareto-principe in relatie met Output Management

Als wij met MKB ondernemingen in gesprek zijn over Output Management, of anders gezegd het optimaliseren van de print logisitiek, horen wij regelmatig het bezwaar dat Output Management niet gaat werken. De reden is hierbij simpelweg omdat het lastig is om telkens een print vrij te moeten geven en dat dit veel tijd kost. Op zich een redelijke argumentatie, maar stel dat wij het vanuit een andere visie benaderen?

Ervan uitgaand dat:

  • 20% van uw medewerkers verwerken 80% van uw prints. Deze mensen werken in uw core business, zoals administratie, orderverwerking en commerciële binnendienst.
  • 80% van uw medewerkers verwerken 20% van uw prints. Deze mensen werken in ondersteunende functies, zoals sales, management en marketing.

Stel dat wij de tweede groep prints laten versturen als beveiligde print? Hierbij wordt de print op de MFP vastgehouden totdat de medewerker deze vrijgeeft. Hierdoor ontstaan een aantal aantoonbare voordelen, zo…

  • Is het voor uw medewerkers in de core business niet nodig om stapels print te controleren, wat de efficiency verhoogd
  • Bedrijfskritische informatie ligt niet meer open en bloot bij de printer
  • Geen bakjes met niet opgehaalde prints bij de MFP. Verspilling word gereduceerd
  • Uw medewerkers in ondersteunende functies kunnen doorwerken en hoeven niet bij elke print direct naar de MFP te lopen

 

Reacties gesloten.